Paddla kajak

Jag padd­lar kanotsla­lom på lands­lagsnivå och har som mål att börja ha lite kur­ser i Stockholm under som­rarna. Bor du in Nykö­ping så finns det möj­lighet till forspadd­ling även där och lika så i Uppsala.

Intres­se­rad av att känna på vatt­nets kraft och lära dig kon­trol­lera den?

Det finns flera stäl­len i Sve­rige som erbju­der prova på forspadd­ling och lik­nande kur­ser. Kon­takta mig om ni är intres­se­rade så kan jag tipsa var det finns möj­lighet att prova på nära dig eller om ni vill boka in en kurs med mig.

Vill du lära dig eskimåsväng?

Under vin­tern är ett utmärkt till­fälle att passa på att lära sig eski­må­sväng i bas­säng. Anmäl intresse så kan vi anordna en kurs när det finns till­räck­ligt många intresserade.