Om mig

Mitt namn är Patrik Spathon och job­bar som webb­de­sig­ner, kurs­le­dare i forspadd­ling och padd­lar kanotsla­lom på lands­lagsnivå. För till­fäl­let är jag bosatt i Stockholm där jag job­bar hem­i­från och trä­nar ute på Skepp­s­hol­men med Kanot­klub­ben Strömsta­rarna. På senaste tid har jag mest job­bat åt Snabb Design där jag till större delen av tiden har ska­pat  teman i word­press och plugins.

Kon­takt­upp­gif­ter:

E-post: patrik@spathon.se
Tele­fon: 076 878 17 12