Google Ana­ly­tics

Håll koll på dina besö­kare var dom kom­mer ifrån hur dom hit­tade till din sida. Google Ana­ly­tics är ett enkelt men kraft­fullt ana­lys­verk­tyg för att har koll på tra­fi­ken på din hem­sida.
Med Google Ana­ly­tics kan du lätt och över­skåd­ligt se:

  • Anta­let besökare
  • Längd på besök och vilka sidor
  • Vilka sökord dom använt för att hitta din sida
  • Vart i värl­den dom kom­mer ifrån
  • Vil­ken sida som har län­kat in dom till din sida
  • Vil­ken Webb­lä­sare, Ope­ra­tiv­sy­stem, skär­mupp­lös­ning m.m.
  • Och myc­ket mer

Jag hjäl­per er instal­lera och komma igång med Goo­gel Analytics